Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Tìm Hiểu Các Trường Ở Nhật Bản

Nhật Bản hiện có 5 loại trường học sau đây: Cao học, Đại học (chương trình thạc sĩ  và tiến sĩ), Đại học ngắn hạn, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

Đại học

Hiện có khoảng 700 trường đại học trên khắp nước Nhật, bao gồm các loại: đại học quốc lập, đại học công lập và đại học dân lập. Số năm học đại học của đa số chuyên ngành là 4 năm. Các ngành  như y, nha khoa, thú y có số năm học là 6 năm. 


Cao học

Các trường cao học ở Nhật Bản đào tạo 2 chương trình: thạc sĩ 2 năm và tiến sĩ 3 năm.  Một số ngành như y, nha, thú y, sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học 6 năm thì chỉ cần học thêm 4 năm để lấy học vị tiến sĩ. Tùy vào mỗi trường có các chương trình đào tạo bậc cao học khác nhau. Một số trường không đào tạo chương trình thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp đại học và học thêm 5 năm để lấy bằng tiến sĩ. Một số trường yêu cầu sinh viên phải hoàn thành 2 năm chương trình thạc sĩ, để được nhận vào chương trình tiến sĩ 3 năm.

Đại học ngắn hạn

Thời gian học ở các trường đại học ngắn hạn khoảng 2 hoặc 3 năm. Chiếm 50% trong số đó là các trường đào tạo ngành nhân văn, giáo dục, xã hội, kinh tế gia đình.

Cao đẳng

Hiện có khoảng 60 trường cao đẳng ở Nhật, bao gồm: cao đẳng quốc lập, công lập và dân lập. Học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, sẽ được đào tạo 5 năm để được cấp bằng. Các chuyên ngành đào tạo ở các trường cao đẳng Nhật Bản chủ yếu là về kỹ thuật, hàng hải hoặc kỹ năng nghề. Thời gian đào tạo ngành hàng hải là 5 năm 6 tháng.


Trung học chuyên nghiệp

Trường trung học chuyên nghiệp đào tạo các loại kỹ thuật, kiến thức, kỹ năng phục vụ cuộc sống. Sinh viên tốt nghiệp sau 2 năm theo học ở trường.
Trên đây là thông tin các trường ở Nhật Bản dành cho những bạn đang tìm hiểu thông tin du học Nhật Bản. Trước khi đưa ra quyết định, bạn cần lựa chọn trường theo khả năng và điều kiện của bạn có phù hợp hay không. Chúc bạn thành công !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét